úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Jak vidí proces zavádění BIM v ČR společnost HOCHTIEF CZ

13.04.2018  |  Administrátor

Obdobně jako další velké stavební firmy v České republice i společnost HOCHTIEF CZ se postupnými kroky připravuje na zavedení procesu BIM u velkých stavebních zakázek jak pro soukromé, tak i veřejné zadavatele.

BIM je téma, které se začalo v posledních letech v České republice hojně diskutovat stejně jako v dalších zemích Evropy, ale v našem podnikatelském prostředí se bohužel často setkáváme s faktem, že řada investorů prozatím nedokáže BIM smysluplně zadat a ani přesně neví, co od procesu mají očekávat. Přitom základním předpokladem nasazení procesu BIM ve stavební výrobě je, že si jeho rozsah na projektu objednává, zadává a řídí investor. Nikdo jiný to za něj udělat nemůže. Tím se při realizaci stavebních zakázek, kde je proces BIM již v nějakém stupni implementován, dostáváme k řadě sporných otázek při přejímce rozpracovaných částí díla, řešení změn a předávání díla, které by měl investor jasně specifikovat před zadáním samotného díla, a nikoliv na ně přicházet až při samotné realizaci projektu. Tento fakt si vysvětlujeme tím, že investoři si jen velmi zřídka pozvou pro implementaci BIM do jejich struktury zahraničního partnera s prokazatelnou zkušeností. Bohužel zde platí více než kde jinde, že svět je v oblasti implementace procesu BIM výrazně napřed a nemá smysl objevovat již objevené.

BIM je zkratka, které dnes už málokdo pohybující se ve stavebních kruzích v České republice nerozumí. Vzhledem k výše zmíněné realitě v naší zemi je ale tento proces i nadále stále spojován pouze s 3D projektováním a nastavením doplňujících vlastností prvků obsažených ve 3D modelu, tzv. atributů, protože 3D model s doplněnými atributy je tím hlavním výstupem, který je z procesu BIM vidět. Tento krok se však týká zejména nastavení v průběhu projekční přípravy dané stavby, ale nesouvisí až tak moc s vlastní realizací díla, s řízením nákladů a harmonogramu při výstavbě v čase a přípravou procesů v BIM pro následné provozování dané stavby. 3D model s přidělenými atributy prvků není ani tím jediným podstatným a ani prvním krokem v celém procesu implementace BIM, což je naprosto klíčové, přestože v posloupnosti realizace zakázky v BIM je projekční příprava tak jako dnes samozřejmě na prvním místě.

Prvním krokem při samotné implementaci BIM musí být v každé zemi vnitřní příprava všech organizací, které jsou do celého životního cyklu stavební zakázky od jejího zrodu až po ukončení životnosti stavebního díla zapojeny. Podstatou takové přípravy na BIM a implementaci do vnitřních struktur organizace je nejprve všeobecná digitalizace, uspořádání a digitalizovaná struktura všech dat a procesů uvnitř dané organizace, které se mají na procesu BIM následně podílet. Teprve poté může být realizace stavební zakázky v BIM efektivní a přínosná pro všechny zainteresované strany.

Společnost HOCHTIEF CZ má v přípravě na BIM do jisté míry výhodu oproti konkurenci, protože ve skupině má sesterskou organizaci HOCHTIEF ViCon, která se implementací digitalizace a procesů BIM u stavebních zakázek zabývá již skoro dvě desetiletí po celém světě, nikoliv pouze v Evropě. Tuto implementaci provádí i mimo skupinu HOCHTIEF externě pro investory v různých zemích, stavební dodavatele, projektanty i další spolupracující subjekty. Díky tomuto partnerství se i HOCHTIEF CZ připravuje na digitalizaci stavebních procesů zejména interně a právě s využitím nabytých zkušeností této naší sesterské organizace. Interně se navíc jedná o procesy, které můžeme sami ovlivnit, a na digitalizaci se tak efektivně připravit. Naopak externí připravenost v rámci podnikatelského prostředí v České republice vnímáme tak, že má význam k němu přispívat účastí v různých odborných skupinách, ale nemáme sílu míru připravenosti na BIM obecně příliš ovlivnit.

V rámci interní připravenosti a implementace zavádíme celou řadu procesů v oblasti personalistiky, účetnictví, vedení stavebních zakázek i přípravy stavebních projektů a dalších souvisejících procesů firmy tak, aby veškeré vnitropodnikové procesy fungovaly digitálně, s jasně definovaným workflow, a abychom omezili v rámci možností české legislativy veškerou papírovou činnost, která je při běžných vnitropodnikových procesech dnes nutná a nevyhnutelná. Takovouto digitalizaci vnímáme jako vnitrofiremní nutnost každé organizace, která chce v budoucnosti v procesu BIM sehrát jakoukoli roli.

Souběžně s výše zmíněným krokem máme několik projektů, na kterých je proces BIM již v nějakém stupni nastaven a investorem požadován, bohužel velice často s nejasně zadaným rozsahem a vstupními požadavky. V rámci těchto projektů se v maximální možné míře snažíme rozsah digitalizace požadovaný investorem naplnit, přestože se setkáváme právě s faktem, že investora zajímá předně 3D model s doplněnými atributy prvků, ale bez dalších souvislostí ve vazbě na samotnou realizaci stavební zakázky. Často jsme tak nuceni plnit z hlediska dodavatele stavební zakázky v BIM absurdní kritérium na vlastnictví softwaru určeného primárně pro projekční organizace, ale veškeré související prvky digitalizace, které by měly být naopak aplikovány a požadovány pro efektivní řízení realizace stavební zakázky v BIM z hlediska výroby, jsou oproti tomu nepochopitelně opomíjeny. Na druhé straně výhodou této všeobecné nezkušenosti v České republice je pro nás zejména čas, který potřebujeme na dostatečné odzkoušení aplikací a procesů při samotné výstavbě, které jsou z hlediska efektivního řízení realizace stavební zakázky v BIM potřeba.

Ing. Pavel Růžička, Ph.D., technický ředitel, HOCHTIEF CZ

 

Odběr newsletteru

Aktuality

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

08.01.2020 Průzkum Skypaper: Loňský růst hlásí dvě pětiny stavebních firem

Stavební firmy v loňském roce očekávaly růst podle 40,3 procenta respondentů, když v polovině roku tak mínilo 46,5 %.…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte letos ve vaší stavební firmě?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« srpen 2020 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Retro Soutěž | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.