úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Soutěž ČEEP vyhlásila tituly, Skypaper udělil cenu dálniční křižovatce

22.11.2018  |  Petr Bayer Aktualizováno: 26.11.2018

Nejlepší projekty získaly tituly a další ocenění v již 16. ročníku prestižní celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017.  Titulem ČEEP se mohou pyšnit modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice, novostavba výrobně administrativní budovy TECO v Kolíně, knihovna se spolkovou činností v Dobříši, automobil na vodíkový pohon Hyundai NEXO, energetický systém poháněný větrnou a solární energií OmniFlow a elektrické Jaguar I-PACE. Časopis Skypaper předal cenu nově vybudované křižovatce D4 Skalka společností Skanska.

Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR.

Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly. Tituly byly tradičně uděleny bez uvedení pořadí, tedy všechny jsou rovnocenné.

Ročník proběhl pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Hlavními partnery soutěže jsou Pražská energetika a Skupina ČEZ, partnery TA ČR, ČVUT v Praze, ČKAIT, SPS v ČR, SP a Czech Smart City Cluster, poskytovatelem grantu bylo Hlavní město Praha.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice

Přihlašovatel: SYSTHERM s.r.o.

Výrok poroty: Za projekt rekonstrukce tepelného hospodářství města Přeštice snižující spotřebu zemního plynu maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají palivo bioplyn. Došlo k propojení tří zdrojů tepla, které jsou vzájemně hydraulicky propojené a společně dodávají tepelnou energii do sítě CZT.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Novostavba výrobně administrativní budovy TECO a.s., Kolín

Přihlašovatel: TECO a.s.

Výrok poroty: Za unikátní energetický koncept novostavby, založený na minimalizaci potřeby nákupu energií zvenku s využitím obnovitelných zdrojů energií na vlastním pozemku. Budova je zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Knihovna se spolkovou činností v Dobříši

Přihlašovatel: 4DS, spol. s r.o. architektonický ateliér

Výrok poroty: Za projekt multifunkční budovy sdružující Městskou knihovnu a místo k setkávání pro všechny věkové skupiny a spolky. Pro vytápění objekt počítá s využitím elektrické energie v kombinaci s využitím alternativních zdrojů energie tak, aby bylo dosaženo pasivního standardu.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii B – Výrobky a inovace

Zcela nový Hyundai NEXO

Přihlašovatel: Hyundai Motor Czech s.r.o.

Výrok poroty: Za model Hyundai NEXO nové generace zkonstruovaný výhradně pro  pohon na vodík. Nabízí nejvyspělejší techniku na trhu také díky funkcím autonomní jízdy, chytrým vyspělým asistenčním systémům a nejvýkonnějšímu poháněcímu ústrojí ve svém segmentu.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii B – Výrobky a inovace

OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií

Přihlašovatel: Siemens Mobility, s.r.o.

Výrok poroty: Za ostrovní, energetický a senzorický systém, poháněný větrnou a solární energií, určený zejména pro městské části s nedostatečnou nebo nedostupnou místní energetickou infrastrukturou a prakticky všem, kteří podporují energii z obnovitelných zdrojů.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii B – Výrobky a inovace

Jaguar I-PACE - první čistě elektrické SUV

Přihlašovatel: Albion Cars s.r.o.

Výrok poroty: Za vůz nové generace elektromobilů, který na jedno dobití v cyklu WLTP zajistí dojezd 470 km, dodávaný s komplexní zárukou na 8 let. Nabíjecí port modelu I-PACE umožňuje používat všechny běžné mezinárodní standardy nabíjení.

CENY VYPISOVATELŮ, PARTNERŮ A MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

CENA MPO ČR

OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií

Kategorie B – Výrobky a inovace

Přihlašovatel: Siemens Mobility, s.r.o.

Výrok partnera: Za ostrovní, energetický a senzorický systém, poháněný větrnou a solární energií, určený zejména pro městské části s nedostatečnou nebo nedostupnou místní energetickou infrastrukturou a prakticky všem, kteří podporují energii z obnovitelných zdrojů.

CENA MMR ČR

Hotel Hradec - Pec pod Sněžkou

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: Haidy a.s.

Výrok partnera: Za moderní, energeticky soběstačnou budovu, nahrazující starý hotel v Peci pod Sněžkou. Celý objekt bude vybaven nejmodernějšími technologiemi pro minimalizování provozních nákladů. Nový hotel využívá centrální systém HAIDY, tepelné čerpadlo a rekuperaci s cílem dosáhnout maximální energetické šetrnosti.

CENA MŽP ČR

Modernizace vodního díla Kořensko

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: Metrostav a.s., Divize 6

Výrok partnera: Za rekonstrukci umožňující efektivní využití hydroenergetického potenciálu vytvořeného jezovým tělesem. Kromě energetického významu udržuje dílo stálou hladinu, a tím umožňuje odstranit hygienické a estetické závady v městské aglomeraci Týna nad Vltavou, způsobené kolísáním hladiny zdrže Orlík.

CENA TA ČR

Modul Energetického managementu pro ERP Helios Green

Kategorie B – Výrobky a inovace

Přihlašovatel: Popron Systems s.r.o.

Výrok partnera: Za software umožňující optimalizaci a efektivní plánování výdajů na energie.

CENA ČASOPISU STAVITEL

ZUŠ Baštýřská – rekonstrukce objektu

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: a3atelier s.r.o.

Výrok redakční rady: Za citlivou a komplexní rekonstrukci původního nevyužívaného objektu školy. Vhodně zvoleným řešením bylo mj. dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti budovy.  

 

CENA ČASOPISU SKYPAPER

D4 Skalka – křižovatka II/118

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Výrok redakční rady: Křižovatka II/118 vyniká inovativním přístupem v dopravním stavitelství. Projekt byl od počátku zpracováván v systému BIM a při výstavbě byly využity především lokální přírodní zdroje, například kameny z odvalu haldy v přímé blízkosti stavby, která zde zůstala po těžbě uranu.

CENA VEŘEJNOSTI

Smart City Polygon

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Projekt získal nejvíce hlasů veřejnosti při hlasování na webech pořadatele a mediálních partnerů

Součástí soutěže je tradičně i její studentská kategorie. Je vyhlašována k podpoře studia technických oborů v ČR. Letošnímu ročníku udělili záštitu rektoři 5 (ČVUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze). Úspěšní studenti získávají ceny rektorů, děkanů a patronů soutěže.

Cenu rektora ČVUT v Praze a šek na 20 tis. Kč získal Bc. Tomáš Diviš z Fakulty strojní ČVUT v Praze

za práci: Analýza důsledků elektrifikace pohonu osobních automobilů s benzínovým motorem.

Cenu rektora České zemědělské univerzity v Praze a šek na 20 tis. Kč získal Bc. David Soldát z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze za práci: Malé vodní elektrárny – obnovitelný zdroj energie.

Cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni a šek na 20 tis. Kč získal Ing. Petr Hrdina z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni za práci: Dekompenzace nabíjecího kapacitního proudu při zapojení větrné farmy do distribuční sítě.

Cenu děkana Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a šek na 10 tis. Kč získala Ing. Eva Vilímová z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni za práci: Validace výpočetního kódu Serpent pro reaktory typu VVER.

Cenu děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek na 10 tis. Kč získali Bc. Terezie Cachová a Bc. Oldřich Mervart z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci: MultiComfort House Dubai.

Cenu děkana Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a šek na 10 tis. Kč získal  Ing. Tomáš Olšan, Ph.D. z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze za práci: Aplikace a diagnostika PV systémů.

Cenu generálního patrona soutěže, společnosti ENVIROS, a šek na 30 tis. Kč získala Ing. Tereza Brožová, Ph.D. z VUT v Brně, Fakulty strojního inženýrství za práci: Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny.

Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti FENIX GROUP, a šek na 20 tis. Kč získal Ing. Patrik Pinkoš z VUT v Brně, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií za práci: Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech.

Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti Penta Real Estate, a šek na 15 tis. Kč získal Bc. Richard Kalný z VUT v Brně, Fakulty stavební za práci: Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy.

V závěru Galavečera zástupci vypisovatelů vyhlásili příští, jež 17. ročník soutěže ČEEP 2018.

Další články k tématu

 

Odběr newsletteru

Aktuality

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

08.01.2020 Průzkum Skypaper: Loňský růst hlásí dvě pětiny stavebních firem

Stavební firmy v loňském roce očekávaly růst podle 40,3 procenta respondentů, když v polovině roku tak mínilo 46,5 %.…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte letos ve vaší stavební firmě?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« červenec 2020 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Retro Soutěž | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.