úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Soutěž ČEEP vyhlásila tituly, Skypaper udělil cenu dálniční křižovatce

22.11.2018  |  Petr Bayer Aktualizováno: 26.11.2018

Nejlepší projekty získaly tituly a další ocenění v již 16. ročníku prestižní celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017.  Titulem ČEEP se mohou pyšnit modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice, novostavba výrobně administrativní budovy TECO v Kolíně, knihovna se spolkovou činností v Dobříši, automobil na vodíkový pohon Hyundai NEXO, energetický systém poháněný větrnou a solární energií OmniFlow a elektrické Jaguar I-PACE. Časopis Skypaper předal cenu nově vybudované křižovatce D4 Skalka společností Skanska.

Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR.

Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly. Tituly byly tradičně uděleny bez uvedení pořadí, tedy všechny jsou rovnocenné.

Ročník proběhl pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Hlavními partnery soutěže jsou Pražská energetika a Skupina ČEZ, partnery TA ČR, ČVUT v Praze, ČKAIT, SPS v ČR, SP a Czech Smart City Cluster, poskytovatelem grantu bylo Hlavní město Praha.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice

Přihlašovatel: SYSTHERM s.r.o.

Výrok poroty: Za projekt rekonstrukce tepelného hospodářství města Přeštice snižující spotřebu zemního plynu maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají palivo bioplyn. Došlo k propojení tří zdrojů tepla, které jsou vzájemně hydraulicky propojené a společně dodávají tepelnou energii do sítě CZT.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Novostavba výrobně administrativní budovy TECO a.s., Kolín

Přihlašovatel: TECO a.s.

Výrok poroty: Za unikátní energetický koncept novostavby, založený na minimalizaci potřeby nákupu energií zvenku s využitím obnovitelných zdrojů energií na vlastním pozemku. Budova je zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Knihovna se spolkovou činností v Dobříši

Přihlašovatel: 4DS, spol. s r.o. architektonický ateliér

Výrok poroty: Za projekt multifunkční budovy sdružující Městskou knihovnu a místo k setkávání pro všechny věkové skupiny a spolky. Pro vytápění objekt počítá s využitím elektrické energie v kombinaci s využitím alternativních zdrojů energie tak, aby bylo dosaženo pasivního standardu.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii B – Výrobky a inovace

Zcela nový Hyundai NEXO

Přihlašovatel: Hyundai Motor Czech s.r.o.

Výrok poroty: Za model Hyundai NEXO nové generace zkonstruovaný výhradně pro  pohon na vodík. Nabízí nejvyspělejší techniku na trhu také díky funkcím autonomní jízdy, chytrým vyspělým asistenčním systémům a nejvýkonnějšímu poháněcímu ústrojí ve svém segmentu.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii B – Výrobky a inovace

OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií

Přihlašovatel: Siemens Mobility, s.r.o.

Výrok poroty: Za ostrovní, energetický a senzorický systém, poháněný větrnou a solární energií, určený zejména pro městské části s nedostatečnou nebo nedostupnou místní energetickou infrastrukturou a prakticky všem, kteří podporují energii z obnovitelných zdrojů.

TITUL ČEEP 2017 v kategorii B – Výrobky a inovace

Jaguar I-PACE - první čistě elektrické SUV

Přihlašovatel: Albion Cars s.r.o.

Výrok poroty: Za vůz nové generace elektromobilů, který na jedno dobití v cyklu WLTP zajistí dojezd 470 km, dodávaný s komplexní zárukou na 8 let. Nabíjecí port modelu I-PACE umožňuje používat všechny běžné mezinárodní standardy nabíjení.

CENY VYPISOVATELŮ, PARTNERŮ A MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

CENA MPO ČR

OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií

Kategorie B – Výrobky a inovace

Přihlašovatel: Siemens Mobility, s.r.o.

Výrok partnera: Za ostrovní, energetický a senzorický systém, poháněný větrnou a solární energií, určený zejména pro městské části s nedostatečnou nebo nedostupnou místní energetickou infrastrukturou a prakticky všem, kteří podporují energii z obnovitelných zdrojů.

CENA MMR ČR

Hotel Hradec - Pec pod Sněžkou

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: Haidy a.s.

Výrok partnera: Za moderní, energeticky soběstačnou budovu, nahrazující starý hotel v Peci pod Sněžkou. Celý objekt bude vybaven nejmodernějšími technologiemi pro minimalizování provozních nákladů. Nový hotel využívá centrální systém HAIDY, tepelné čerpadlo a rekuperaci s cílem dosáhnout maximální energetické šetrnosti.

CENA MŽP ČR

Modernizace vodního díla Kořensko

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: Metrostav a.s., Divize 6

Výrok partnera: Za rekonstrukci umožňující efektivní využití hydroenergetického potenciálu vytvořeného jezovým tělesem. Kromě energetického významu udržuje dílo stálou hladinu, a tím umožňuje odstranit hygienické a estetické závady v městské aglomeraci Týna nad Vltavou, způsobené kolísáním hladiny zdrže Orlík.

CENA TA ČR

Modul Energetického managementu pro ERP Helios Green

Kategorie B – Výrobky a inovace

Přihlašovatel: Popron Systems s.r.o.

Výrok partnera: Za software umožňující optimalizaci a efektivní plánování výdajů na energie.

CENA ČASOPISU STAVITEL

ZUŠ Baštýřská – rekonstrukce objektu

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: a3atelier s.r.o.

Výrok redakční rady: Za citlivou a komplexní rekonstrukci původního nevyužívaného objektu školy. Vhodně zvoleným řešením bylo mj. dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti budovy.  

 

CENA ČASOPISU SKYPAPER

D4 Skalka – křižovatka II/118

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Výrok redakční rady: Křižovatka II/118 vyniká inovativním přístupem v dopravním stavitelství. Projekt byl od počátku zpracováván v systému BIM a při výstavbě byly využity především lokální přírodní zdroje, například kameny z odvalu haldy v přímé blízkosti stavby, která zde zůstala po těžbě uranu.

CENA VEŘEJNOSTI

Smart City Polygon

Kategorie A – Projekty, stavby a technologie

Přihlašovatel: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Projekt získal nejvíce hlasů veřejnosti při hlasování na webech pořadatele a mediálních partnerů

Součástí soutěže je tradičně i její studentská kategorie. Je vyhlašována k podpoře studia technických oborů v ČR. Letošnímu ročníku udělili záštitu rektoři 5 (ČVUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze). Úspěšní studenti získávají ceny rektorů, děkanů a patronů soutěže.

Cenu rektora ČVUT v Praze a šek na 20 tis. Kč získal Bc. Tomáš Diviš z Fakulty strojní ČVUT v Praze

za práci: Analýza důsledků elektrifikace pohonu osobních automobilů s benzínovým motorem.

Cenu rektora České zemědělské univerzity v Praze a šek na 20 tis. Kč získal Bc. David Soldát z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze za práci: Malé vodní elektrárny – obnovitelný zdroj energie.

Cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni a šek na 20 tis. Kč získal Ing. Petr Hrdina z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni za práci: Dekompenzace nabíjecího kapacitního proudu při zapojení větrné farmy do distribuční sítě.

Cenu děkana Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a šek na 10 tis. Kč získala Ing. Eva Vilímová z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni za práci: Validace výpočetního kódu Serpent pro reaktory typu VVER.

Cenu děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek na 10 tis. Kč získali Bc. Terezie Cachová a Bc. Oldřich Mervart z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci: MultiComfort House Dubai.

Cenu děkana Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a šek na 10 tis. Kč získal  Ing. Tomáš Olšan, Ph.D. z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze za práci: Aplikace a diagnostika PV systémů.

Cenu generálního patrona soutěže, společnosti ENVIROS, a šek na 30 tis. Kč získala Ing. Tereza Brožová, Ph.D. z VUT v Brně, Fakulty strojního inženýrství za práci: Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny.

Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti FENIX GROUP, a šek na 20 tis. Kč získal Ing. Patrik Pinkoš z VUT v Brně, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií za práci: Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech.

Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti Penta Real Estate, a šek na 15 tis. Kč získal Bc. Richard Kalný z VUT v Brně, Fakulty stavební za práci: Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy.

V závěru Galavečera zástupci vypisovatelů vyhlásili příští, jež 17. ročník soutěže ČEEP 2018.

Další články k tématu

 

Odběr newsletteru

Aktuality

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte ve vaší stavební firmě v roce 2021?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« červen 2021 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.