úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Soutěž Česká dopravní stavba udělila 7 titulů, Skypaper ocenil nadjezd U Trojice

19.06.2018  |  Eduard Železný

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2017. Vítěznými projekty se staly Biketower v Lysé nad Labem, silnice přes Červenohorské sedlo, plavební komora Hněvkovice, rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze, modernizace nádraží Karlovy Vary, rekonstrukce mostu Brzotice a rekonstrukce mostu na trati Hohenau - Přerov. Časopis Skypaper ocenil stavbu silnice I/37 v Pardubicích "U Trojice". Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.

Vítězové převzali ceny z rukou poslankyně Parlamentu ČR, paní Věry Kovářové. V závěru večera jednatelka pořádající společnosti TOP EXPO CZ, paní Miloslava Veselá, vyzvala přítomné k účasti na dalším, v pořadí již 16. ročník soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU 2018.  

Cílem soutěže je:

Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.

Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 36 přihlášek splňujících podmínky soutěže.

Porota pracovala ve složení:

 

- pplk. JUDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR – PŘEDSEDA

 

- kpt. Ing. Pavel Fiala – ŘDP ČR

- prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR Ing. -  FD ČVUT

.- Ing. Věra Kovářová – PSP ČR

- prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. – UPCE, prorektorka

- Ing. Michal Kliský – MD ČR

- Ing. Karel Havlíček - SFDI

- Ing. Karel Otava – poradce pro železnici

- Ing. Jarmila Jenčíková, MBA – řed. Středočeský kraj

- Ing. Radek Čech, Ph.D. - SŽDC

- Ing. Jan Vraný - SŽDC

- Ing. Michal Vrabec – ŘSD ČR

- Ing. Jan Bukovský, ŘVC ČR

- Ing. Roman Srp – SDT

- Ing. Miroslav Němec - SÚSPK

- Ing. Bohuslav Štancl, MBA. – SPS ČR

- Ing. Emanuel Šíp – HK ČR

- Ing. Martin Mandík - ČKAIT

- Ing. Jan Švarc – ČSS

- Ing. Petr Mondschein – ČSS + FS ČVUT

- Ing. Pavel Šustr - ved. Odb. dopravy Prahy

- Ing. Pavel Stoulil - poradce pro železnici

- Ing. Zdeněk Žák – Národní spolek pro mobilitu

- Pavel Braha - SPRSD

- Ing. František Mráz – časopis Stavebnictví

- Petr Bayer – časopis SkyPaper

- PhDr. Jiří Kučera – časopis Stavitel

 

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2017

Celkem bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí

 

TITUL v kategorii B Dopravní technologie

Stavba: Automatická kolárna BIKETOWER (foto: 34)

Přihlašovatel: SYSTEMATICA s.r.o.

Dodavatel: SYSTEMATICA s.r.o.

Projektant: SYSTEMATICA s.r.o.

Investor: Město Lysá nad Labem

Výrok poroty: Za systém „automatické kolárny BIKETOWER“, která nabízí moderní řešení pro uložení 118 kusů jízdních kol na malé ploše (69 m2) v blízkosti uzlů veřejné hromadné dopravy. BIKETOWER zvyšuje využívanost cyklistické infrastruktury a umožňuje rychlejší a zdravější dopravu lidí v městských aglomeracích.

 

TITUL v kategorii A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih (foto: 11)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Sdružení firem Metrostav a.s. a KARETA s.r.o.

Projektant: VIAPONT, s.r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výrok poroty: Za precizně provedenou modernizaci úseku silnice I.třídy v horském prostředí plně v území CHKO Jeseníky, která vyžadovala řešení celé řady technických i organizačních úkolů tak, aby bylo vytvořeno plně funkční dílo a v průběhu výstavby i splněna podmínka zprovoznění silnice v zimním období.

 

TITUL v kategorii A3 VODNÍ STAVBY

Stavba: Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice (foto: 12)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatelé: Metrostav a.s., A.K.U.P.I. CB s.r.o., Argo Automatizace s.r.o., Strojírny Podzimek s.r.o.

Projektant: AQUATIS a.s.

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Výrok poroty: Za významné dílo Vltavské vodní cesty, sloužící pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Stavba probíhala v ochranné štětové jímce, pata štětových stěn byla tryskově proinjektována, aby byly omezeny průsaky vod.

 

 

TITUL v kategorii A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ

Stavba: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (foto: 14)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatelé: Metrostav a. s., EXCON, a.s., EVEREST servis s.r.o., Proficolor s.r.o., mmcité+

Projektant: Sudop Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za zdařilou rekonstrukci historické, památkově chráněné budovy, kde  vzhledem k stáří a  stavu některých nosných částí objektu i doplňkových konstrukcí bylo nezbytné provézt komplexní rekonstrukci všech částí díla.

 

TITUL v kategorii A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč

Stavba: Modernizace železniční stanice Karlovy Vary – výpravní budova (foto: 22)

Přihlašovatel: Sudop Praha a.s.

Dodavatel: Skanska a.s.

Projektant: Sudop Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za projekt moderního objektu splňujícího požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, který umožní zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic.

 

TITUL v kategorii A1.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč

Stavba: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012 (foto: 24)

Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Dodavatel: Společnost Brzotice – SDS Exmost – Firesta

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Výrok poroty: Za rekonstrukci mostu unikátní rámové letmo betonované konstrukce o 4 polích z předpjatého betonu, v příčném řezu dvoukomorového průřezu s vyloženými konzolami. Práce probíhaly v I. ochranném pásmu vod na zdrojem pitné vody pro Prahu a část Středních Čech.

 

TITUL v kategorii A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč

Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba:  Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov (foto: 32)

Přihlašovatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Dodavatelé: Sdružení Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., AŽD Praha s.r.o.

Projektant: Exprojekt s.r.o.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za náhradu technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati novou nosnou konstrukcí mostu, která je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Každou kolej převádí jednokolejný most - jde tedy o dvě jednokolejné mostní konstrukce. Konstrukce zajišťuje požadovanou traťovou rychlost 160 km/hod.

 

 

 

 

CENY GARANTŮ a PARTNERŮ

 

CENA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa (foto 8)

Přihlašovatel: M - SILNICE, a.s.

Dodavatelé: M – SILNICE a.s., EUROVIA CS, a.s., MADOS MT s.r.o.

Projektant: MDS projekt s.r.o., M.I.S. a.s., M – PROJEKCE s.r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cena udělena za: rozšíření komunikace I/37, vybudování stezky pro cyklisty a pro pěší a 2 silničních mostů přes žel. tratě.

 

CENA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram (foto: 9)

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Dodavatel: Skanska a.s.

Projektant: Pragoprojekt a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cena udělena za: výstavbu 4pruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D22,5/80 v délce 4,788 km, která je součástí tahu I/4 Praha – Strakonice.

 

CENA SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (foto: 14)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatelé: Metrostav a. s., EXCON, a.s., EVEREST servis s.r.o., Proficolor s.r.o., mmcité+

Projektant: Sudop Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Cena udělena za: bezchybně provedenou rekonstrukci stávající haly zastřešení železniční stanice Praha Hlavní nádraží.

 

CENA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

Kategorie: B3 INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Stavba: Smart City Polygon (foto: 16)

Přihlašovatel: Omexon GA Energo s.r.o.

Dodavatelé: Omexon GA Energo s.r.o., E.ON Česká Republika, s.r.o.

Projektant: Pavel Němeček

Investor: Omexon GA Energo s.r.o.

Hodnocení partnera: Cílem projektu Smart City Polygon je rozšíření informovanosti nejen o Smart City jako o technologiích, ale především jako o novém, odpovědném způsobu řízení infrastruktury ve městech a obcích.

 

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Kategorie: A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ

Stavba: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (foto: 14)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatelé: Metrostav a. s., EXCON, a.s., EVEREST servis s.r.o., Proficolor s.r.o., mmcité+

Projektant: Sudop Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Hodnocení partnera: Cena se uděluje za mimořádně kvalitní a citlivé řešení rekonstrukce střechy nástupiště hlavního nádraží Praha. Původní zastřešení, jejímiž autory jsou pánové J. Marjanko a R. Kornfeld, z r. 1906 bylo opraveno za provozu s přihlédnutím k původním technologiím a konstrukčním prvkům.

 

 

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Kategorie: A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ

Stavba: 5. května – protihluková bariéra Praha 4 (foto: 28)

Přihlašovatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o.

Investor: TSK hl. m. Prahy

Hodnocení partnera: Společnost SWIETELSKY v krátkém čase zrealizovala stavbu protihlukové bariéry v Praze podél komunikace 5. května. Práce probíhaly v hustě obydlené oblasti Prahy a proto byly při výstavbě dodržovány přísné hlukové limity. Cena se uděluje především za výrazné snížení hlukové zátěže, ale zároveň je oceněn estetický přínos pro město Prahu.

 

 

CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO Jiřího Peschla

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram (foto: 9)

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Dodavatel: Skanska a.s.

Projektant: Pragoprojekt a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cena udělena za: Na stavbě tohoto úseku D4 byla poprvé v dálničním stavitelství použita metoda BIM pro provádění zemních prací. Tím došlo k významným finančním a časovým úsporám.

 

CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA Jaroslava Soumara

Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: D8 – Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha - Libeň (foto: 21)

Přihlašovatel: Sudop Praha a.s.

Dodavatelé: Metrostav a.s., AŽD Praha a.s.

Projektant: Sudop Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Cena udělena za: technicky náročný projekt, stavební kuriozita v železničním stavitelství, existují pouze historické technické předpisy, které je nutné umět odborně uchopit.

 

 

CENA SDT

Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Lovosice (foto: 20)

Přihlašovatel: AŽD Praha s.r.o.

Dodavatelé: AŽD Praha s.r.o., Monzas, spol. s r.o., Strabag Rail, a.s.

Projektant: Sudop Praha, a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Hodnocení partnera: Cílem stavby bylo nahradit nevyhovující zabezpečovací zařízení v žst. Lovosice. Současně bylo vybudováno zabezpečovací zařízení v přilehlých traťových úsecích. Cena byla udělena za snížení provozních nákladů a zajištění technického souladu s platnými normami a předpisy vč. možnosti nasazení dálkového zařízení a evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2.

 

 

CENA Společnosti pro rozvoj silniční dopravy

Kategorie: A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč

Stavba: Prodloužení trolejbusových tratí Trnová – Ohrazenice a Pardubičky – Zámeček Pardubice“ (foto: 31)

Přihlašovatel: Elektrizace železnic Praha a.s.

Dodavatel: Elektrizace železnic Praha a.s.

 Projektant: Otto –ELPRONN, Elektrizace železnic Praha a.s.

Investor: Dopravní podnik města Pardubice a.s.

Hodnocení partnera:   Jedná se o stavbu trakčního trolejbusového vedení včetně úpravy měnírny, rozvaděčů zpětných kabelů a úpravy dálkového ovládání. V rámci stavby byla provedena i přeložka veřejného osvětlení a úprava silniční komunikace. Stavba je přínosná jak pro zlepšení dostupnosti a spokojenosti cestujících tak zlepšení podpínek bezpečnosti silničního provozu.

 

 

CENA České silniční společnosti

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: Dálnice D3 0305/III Borek – Úsilné (foto: 3)

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s.

 Projektant: PUDIS a.s., PRAGOPROJEKT a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Hodnocení partnera: Stavbu tvoří 3160 m dlouhý úsek dálnice D3 Borek - Úsilné od napojení na stávající silnici I/3 nad obcí Borek po napojení na stávající silnici I/34. Trasa dálnice je vybudována v kategorii D 27,5/120. Součástí stavby je tříúrovňová prstencová křižovatka, 11 mostních objektů z nichž největší má délku 210 m, plocha vozovek je 95 590 m2. Cena stavby podle smlouvy je 717 578 000,- Kč bez DPH.

 

CENA SKYPAPER

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa (foto 8)

Přihlašovatel: M - SILNICE, a.s.

Dodavatelé: M – SILNICE a.s., EUROVIA CS, a.s., MADOS MT s.r.o.

Projektant: MDS projekt s.r.o., M.I.S. a.s., M – PROJEKCE s.r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Hodnocení redakční rady: Tato stavba řeší problematiku zkapacitněni komunikace I/37 v intravilánu města Pardubic, a to rozšířením stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou. Stavba dále řeší stezky pro cyklisty a pěší či 2 silniční mosty přes tratě.

 

CENA ČASOPISU STAVITEL

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih (foto: 11)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Sdružení firem Metrostav a.s. a KARETA s.r.o.

Projektant: VIAPONT, s.r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Hodnocení redakce: Po šesti letech příprav a 17 měsících výstavby se povedlo Metrostavu zmodernizovat a v zatáčkách rozšířit silnici přes Červenohorské sedlo. Dílo vzniklo v náročných podmínkách CHKO Jeseníky. Stroje musely bez narušení okolní přírody vyhloubit 211 100 m3 výkopů a navršit 59 400 m3 násypů plus 19 900 m3 dalších, vyztužených ploch a tisíce metrů gabionových stěn.

 

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: Rekonstrukce železniční stanice Olomouc (foto 33)

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. a APLINE BAU CZ s.r.o.

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Hodnocení redakce: V rámci stavby byla provedena rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice včetně nástupišť, podchodů, kolejiště atd. Jedná se o náročnou železniční stavbu prováděnou

za provozu. Dosáhlo se tím nejen rychlejšího průjezdu vlaků železničním uzlem Olomouc, ale také zajištění lepší bezpečnosti pro vlaky i cestující.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč

Stavba: Nuselský most – X676 - Sanace (foto 19)

Přihlašovatel: STRABAG a.s.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Dodavatel: SDRUŽENÍ "STRABAG - SMP NUSELSKÝ MOST"

Investor: Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Cena udělena za: nejvyšší počet hlasů zaslaných prostřednictvím on-line hlasování veřejností.

 

 

Odběr newsletteru

Aktuality

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte ve vaší stavební firmě v roce 2021?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« červen 2021 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.