úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Stavbami roku historické rekonstrukce, plavecká hala, industriál i kostel

Městská plavecká hala Louny
21.10.2021  |  Petr Bayer

Celkem 10 titulů bylo uděleno v 29. ročníku soutěže Stavba roku 2021. Jde o rekonstrukci bývalých Elektrických podniků v Praze, plaveckou halu v Lounech, kostel a komunitní centrum v Praze-Barrandově, obnovu poutního areálu ve Staré Boleslavi, logistické centrum Lidl, depozitář Slovenské strely v Kopřivnici, rekonstrukci Hybernská 1, muzeum na hradě Helfštýn, vilu v Novém Jičíně a rekonstrukci kanalizace v Praze 8.

„V již 29. ročníku soutěžní přehlídky se tradičně potkáváme nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamujeme s investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky investičního záměru až po realizaci,“ říká předseda rady programu Jan Fibiger.

Odborná porota Stavby roku 2021 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů a z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila všech 90 přihlášených staveb. 

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Přehled udělených cen 29. ročníku Stavba roku 2021:

Tituly Stavba roku 2021:

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)

Autor: Marek Tichý

Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková

Projekt: TaK Architects, s.r.o .; AED Project, a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonale provedenou obnovu a rehabilitaci Paláce elektrických podniků, která je oslavou výjimečné původní architektury a navrácení objektu do jeho původní podoby, včetně zapojení do urbanistické struktury této části Prahy.

Městská plavecká hala Louny

Investor: Město Louny

Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková

Projekt: dkarchitekti, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s., Divise 8

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivou a moderní architekturu, v podobě elegantního zkoseného černého krystalu, i vlastní realizaci objektu městské plavecké haly, a to z hlediska funkčního uspořádání, materiálového řešení i kvality provedení realizace stavby, včetně detailů.

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov

Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

Projekt: ATELIER Žiška, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů. I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Investor: LIDL Česká republika v.o.s. a

Autor: Jana Hrubá

Projekt: TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně jeho kompletního stavebně-technického řešení a provedení.

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice

Investor: TATRA TRUCKS a.s.

Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín

Projekt: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.

Dodavatel: PS BRNO s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku – výstavní prostor a depo pro historický železniční vůz Slovenská strela.

Hybernská 1, Praha 1

Investor: Lagerris a.s.

Autoři: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.

Projekt: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení a způsob provedení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení, včetně všech stavebních detailů.

Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Investor: Olomoucký kraj

Autor: Miroslav Pospíšil

Spoluautor: Martin Karlík

Projekt: atelier-r s.r.o.

Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky doplněné o současné prvky, provedené s velkou pokorou a respektem a snahou o maximální zachování původního historického charakteru celého objektu, a realizaci nového unikátního vzorového přístupu k rekonstrukci podobných objektů.

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Investor: MIXA VENDING s.r.o.

Autor: Marek Štěpán

Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák

Projekt: Atelier Štěpán s.r.o.

Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projekt: KO-KA s.r.o.

Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm, se spirálovým skluzem odpadních vod, který je ojedinělým stavebně-technickým řešením, s citlivým přístupem k přírodnímu prostředí.

Zvláštní ceny 2021:

Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky

Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, Brno

Cena Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Altán městské knihovny ve Vamberku

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Cena Ministerstva kultury České republiky

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. Etapa

Cena Ministerstva dopravy České republiky

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Cena Národního památkového ústavu

NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Cena primátora hlavního města Prahy

Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Lanová dráha D-line Štvanice

Cena Českého svazu stavebních inženýrů

VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Cena Svazu měst a obcí

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Cena za mimořádný celospolečenský přínos

Reuse centrum Ostrava

 

 

Cena CraftEdu za mimořádně šetrný přístup k životnímu prostředí

Parkview, Praha

Cena za mimořádný přístup k použití BIM

Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Zvláštní cena poroty

Stodola 21 / Třebešice

Titul Zahraniční stavba roku 2021

Royal Grammar School Guildford Dubai

Cena veřejnosti Stavba roku 2021 – 21 341 hlasů

Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2021 – 432 hlasů

Výst. silnice Fv. 714 "Astfjordkryssinga" vč. tunelů Slordal a Mjones, Norsko

www.stavbaroku.cz

 

Odběr newsletteru

Aktuality

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte ve vaší stavební firmě v roce 2021?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« listopad 2021 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.