úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Fousek: Rozmach modernizace zdravotnických zařízení má pokračovat

Společnost OBERMEYER HELIKA, jedna z největších architektonických, projekčních a stavebně-poradenských kanceláří v ČR, se dlouhodobě zabývá též rekonstrukcemi zdravotnických zařízení, nemocnic a poliklinik. Často za plného provozu, což klade zvýšené nároky na organizaci projektu. „Nyní finalizujeme dokumentaci pro výstavbu nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov, úspěšně jsme zvládli i proměnu industriální budovy ve zdravotnické zařízení,“ líčí v rozhovoru pro časopis Skypaper ředitel společnosti OBERMEYER HELIKA Jiří Fousek.

 

Na začátku stojí otázka ekonomická: rekonstruovat starou budovu, nebo stavět novou?

Ano, samozřejmě o této otázce musí rozhodnout na prvním místě investor. Každá nemocnice má své potřeby, povinnosti. Skutečnost je taková, že investor ne vždy postupuje koncepčně a dle plánu svého strategického rozvoje. Naše společnost má v oblasti zdravotnických projektů mnoho zkušeností, máme za sebou už více než 30 projektů, takže jsme schopni investorovi poradit i v této prvotní fázi.

Modernizace a úpravy stávajících zdravotnických objektů jsou obvykle vyvolány neudržitelným stavem jejich technického zařízení. V posledním období je zde také patrná snaha, či dokonce tlak provozovatele a zřizovatele, na zvýšení standardu pro klienty. V neposlední řadě jsou důvodem samotné provozní požadavky provozovatele zdravotnického zařízení.

Velkou výhodou „rekonstrukce“ stávajícího objektu je možnost volit rozsah stavebních úprav dle výše přidělených investičních nákladů. Nevýhody jsou nabíledni: zastaralá a neaktualizovaná projektová dokumentace stávajícího objektu, odhadovaný stav technického zařízení a vybavení, nekontrolovatelné vyvolané druhotné dopady, provizorní opatření pro zachování provozu atd.

Novostavba je čitelnější a lze ji připravit „na míru“ aktuálním potřebám provozu zařízení, plně v souladu s kvalitativními a technickými standardy i trendy ve vývoji stavebnictví. Novostavba však většinou vyžaduje nový pozemek, jehož získání je mnohdy komplikované a často spojené s demolicí dožilých, již nevyhovujících objektů a s narovnáním rovnováhy v prostředí. Navíc jsou zde zvýšené náklady týkající se např. změny územního rozhodnutí, získání stavebního povolení apod. Jsou případy, kdy se navíc s novostavbou v investičním záměru ani nepočítá.

Výsledkem vaší práce je například celková modernizace Fakultní nemocnice Motol, tedy jedné z největších nemocnic v zemi. Můžete přiblížit tento projekt?

Na projektu rekonstrukce Fakultní nemocnice Motol jsme se podíleli průběžně od roku 2003, kdy jsme zpracovali generel celého území. Rekonstrukce pražské Fakultní nemocnice v Motole byla a je svým rozsahem jedním z největších projektů zdravotnických staveb realizovaných společností OBERMEYER HELIKA.

Jedna z částí, dětské oddělení FN Motol je pediatrickým pracovištěm s největší kapacitou v České republice. Rekonstrukce areálu, kterou jsme projekčně zpracovali, se dotkla komplexního souboru pediatrických oborů včetně oddělení onkologie, komplexní ambulantní služby a dětského úrazového centra.

Nouzový stav dětského oddělení si vyžádal velkou investici do jeho obnovy. Jednalo se o komplexní rekonstrukci špičkového pediatrického pracoviště rozdělenou do jednotlivých etap. Jsme pyšní, že jsme to zvládli bez větších omezení provozu.

V zrekonstruované dětské nemocnici je nyní k dispozici dvanáct operačních sálů a diagnostické centrum vybavené mimo jiné rentgeny, sonografy, CT a magnetickou rezonancí. Počítalo se i s výstavbou nového laboratorního úseku, lékárny a parkingu pro zaměstnance a návštěvníky nemocnice.

Kromě dětského oddělení jsme v roce 2012 realizovali také rekonstrukci porodnického oddělení, rekonstrukci energocentra, křídel C a S, rekonstrukci křídla B, rekonstrukci komplementu ADD1, rekonstrukci křídla H, zateplení a výměnu oken budovy následné péče, zateplení a výměnu oken budovy pneumologické kliniky, Uzel „C“, ve 2. suterénu rekonstrukci urologických operačních sálů (nově 3 z původních 2) a rekonstrukci a přístavbu polikliniky. Takže jak vidíte, je toho opravdu hodně, na čem jsme se v průběhu let podíleli.

Poměrně unikátní věcí je také proměna staré průmyslové budovy ve zdravotnické zařízení, jak se to podařilo v případě Medicentra Waltrovka. Jak náročné to bylo?

Zde se investor rozhodl zřídit novou polikliniku s využitím původní budovy v bývalém průmyslovém areálu. Památkově chráněná budova Walter tak musela projít celkovou rekonstrukcí. Byli jsme vybráni jako generální projektant rekonstrukce budovy a její přeměny na zdravotnické zařízení.

Projektová dokumentace, kterou jsme připravovali, zahrnovala nejen stavebně-technickou připravenost jednotlivých prostor v rámci objektu, ale také instalaci zdravotnických technologií, technického zařízení a interiérového vybavení. Cílem přestavby bylo vytvoření vhodných prostor pro náročné lékařské provozy s moderním technickým vybavením, současně však šlo i o to v maximální možné míře zachovat původní charakter stavby.  

Z původní budovy zůstal zachován železobetonový skelet a její hlavní charakteristické aspekty, jako je členění fasád a typické velké okenní sestavy. Objekt má nyní jedno podzemní podlaží, pět nadzemních a šesté ustupující podlaží.

Při projektování využíval náš tým projektantů software Revit, který umožňuje detailní rozplánování všech prostor. Na základě takto připraveného konceptu byl následně vyroben 3D model rekonstruované budovy, jenž pomohl s prostorovým uspořádáním a usnadnil rozvržení všech plánovaných instalací. Konkrétně šlo o ambulance a ordinace řady odborných zaměření, vyšetřovny zobrazovacích metod včetně magnetické rezonance, oddělení rehabilitace a vestavbu dvou operačních sálů s pooperačním oddělením. 

V současné době realizujete projekt výstavby nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov. O jaký typ projektu se jedná a v jaké je nyní fázi? 

Výstavba nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov je ukázkou vybudování nového objektu – pavilonu –, který vynikajícím způsobem navazuje na stávající budovu Nemocnice Pelhřimov. Nový pavilon by měl být uveden do provozu koncem roku 2021. Úvodní studii pro investiční záměr zpracovala společnost LT Projekt, OBERMEYER HELIKA následně zpracovávala projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby.

Při projednávání záměru s Hygienickou stanicí pak došlo k významnému přeuspořádání jednotlivých úseků. Společným cílem bylo zjednodušení provozních vazeb na porodnici a reflektování zadaných parametrů návrhu. V našich plánech také počítáme s tím, že v průběhu realizace bude nutné brát ohledy na stávající provoz nemocnice a na žádoucí propojení nového pavilonu s budovou původní.

Nová pětipodlažní budova bude propojena se stávajícími klíčovými provozy nemocnice třemi nadzemními spojovacími krčky. Nový pavilon Nemocnice Pelhřimov poskytne zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. V přízemí budou umístěny obecné, urologické a neurologické ambulance. Vyšší patra budovy obsadí dětské oddělení včetně lůžkových stanic pro větší děti, kojence i batolata, gynekologické lůžkové oddělení, porodnice a oddělení šestinedělí a v posledním podlaží se bude nacházet gynekologická ambulance a neurologická lůžková jednotka. Manipulační prostor pro transportní sanitky a místa pro parkovací stání klientů jsou navržena do nejnižšího podzemního patra.

K zásadním pozitivním aspektům navrženého řešení patří téměř nulová spotřeba energie navrhované budovy. Objednatelem a hlavním investorem stavby pavilonu je zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina.

Připravujete nějaké nové projekty z této oblasti?

Nyní pracujeme na projektech, které jsme zahájili již dříve a rádi bychom je dotáhli do úspěšné realizace. Samozřejmě že sledujeme vypisovaná výběrová řízení a ucházíme se o zakázky. Nejedná se jen o zakázky ze státního sektoru, jednáme i se soukromými investory. V našem oboru je to většinou běh na dlouhou trať. Stejně jako realizace projektu trvá několik měsíců až let, tak už i příprava smlouvy vyžaduje delší časové období.

Myslíte, že investice do výstavby pro zdravotnické potřeby jsou u nás dostatečné?  Očekáváte, že v nejbližší době porostou?

Nyní se staví opravdu hodně. Podíváme-li se do jednotlivých krajů ČR, téměř všude probíhají rekonstrukce nemocnic, opravy, nové realizace, nebo alespoň jejich příprava. Souvisí to samozřejmě s dotacemi do zdravotnictví. Potřeb ve zdravotnictví a sociálních službách je mnoho, a proto záleží, kterým směrem se plánování nasměruje. Předpokládám, že stávající trend rozvoje zdravotnictví se obecně nebude měnit. Věřím, že bude cílit na projekty, kde jsou investice potřeba nejvíce.

Petr Bayer

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« září 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce