úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Komíny shazují nadbytečná kila a posilují imunitu

Nová generace komínových systémů se vyznačuje nižší hmotností oproti stávajícím zařízením. Zároveň se zvyšuje jejich požární odolnost.

Komíny jako vrcholový prvek každého objektu se nyní chovají už i jako vrcholový sportovec. Nové metody jim nasadily redukční dietu a vybudovaly účinné svaly k boji s nežádoucím teplem. Výsledkem je bezpečnější zařízení i jeho sjednocení s ostatními prvky exteriéru.

Například americko-polská firma CJ BLOK přichází s tzv. vibrolisovanými  komínovými systémy s moderní výrobní technologií z USA a Německa. V současné době uvádí na trh novou kvalitu, která vychází z vlastností „nové generace“ komínových plášťů z lehkého keramzitu v podílu přibližně 85 procent, zbývající část tvoří písek, cement, voda a plastifikátory. I stávající systémy popsané v článku však mají stále co nabídnout.

Dieta a vypotit

Osvědčená receptura a postup vytváření umožňují výrobu komínových plášťů, které se vyznačují o 30 procent nižší objemovou hmotností, nárůstem tepelného odporu zhruba o 130 procent, požární odolností a pevností v tlaku. Pláště XXI. století z dílny CJ BLOK mají objemovou hmotnost 800 až 850 kg/m³, pevnost v tlaku 5,5 až 7,0 MPa. Skladba surovin a jejich homogenní struktura v celém průřezu výrobku garantuje tepelný odpor R30 a požární odolnost EI 120 minut. Tyto jedinečné parametry jsou dosaženy při tloušťce stěny komínového pláště pouze 40 až 43 milimetrů.

Laboratorní zkoušky systému s kovovou komínovou vložkou bez vložené izolace a pláštěm „nové generace“ prokázaly, že po třech hodinách trvalého působení teploty  700° C uvnitř komínové vložky nedosáhla teplota na vnější straně pláště ani 50° C. Vysoký tepelný odpor garantuje vysokou požární bezpečnost, takže v blízkosti tohoto typu komínového systému mohou být umístěny i hořlavé materiály, například dřevěné konstrukce. Dále je možnost postavit komínový systém bez izolace vnitřní keramické vložky v temperovaném prostoru stavby a dobrá tepelná izolace spalinového kanálu zabraňuje jeho rychlému ochlazení a zvyšuje podtlak uvnitř spalinového kanálu. „Výsledkem je lepší tah komína, omezená tvorba kondenzátu a zlepšuje se účinnost kotle,“ uvádí firma.

Dalším významným přínosem nových komínových plášťů CJ BLOK jsou rozměrové tolerance se statistickou odchylkou +/-0,5 mm. Díky této vysoké rozměrové přesnosti výrobků je možné používat ve spojích tenkovrstvé tmely nebo polyuretanové lepidlo a na rozdíl od tradiční malty. Použití tenkovrstvého tmelu odstraní nebo výrazně sníží tepelné mosty v plášti komínu.

Dalším faktorem, potvrzujícím úroveň nových komínových systémů je výrazné zkrácení doby výstavby. Zkrácení času montáže umožňuje mimo jiné další nový prvek - keramzitové jádro pláště, které současně zajišťuje usazení kondenzační jímky v ose komína. Nahrazuje vyplnění prvního pláště betonem, odpadá čas potřebný na dosažení jeho potřebné pevnosti a vystředění kondenzační jímky. Tento tradiční způsob musel být realizován několik dní před zahájením montáže komína. S využitím všech prvků „nové generace“ komínových systémů CJ BLOK a za použití rychle tuhnoucích tmelů a lepidel je reálné postavit celý komín v průběhu jednoho dne.

I pro pasívní domy

Společnost Eko-komíny zase nyní nabízí třísložkový systém Universal s keramickou vložkou, tepelnou izolací a specifickým systémem zadního větrání. Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami s tloušťkou stěny 20 milimetrů, izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

Mezi hlavní výhody tohoto systému patří skladebná výška komínových tvárnic pouze 250 mm, a tím nižší hmotnost v porovnání s některými jinými typy. Skladebná výška šamotových vložek činí 500 mm, což znamená méně spojů komínového průduchu. Pro nízkoenergetické a pasívní domy je určena možnost založení se sáním nezávislého větracího vzduchu pro zadní větrání. Systém rovněž nabízí variabilní odvod kondenzátu z paty komína kompatibilní s kanalizačním potrubím a řešení dilatace průduchu připojení spotřebiče. Zahrnuje prefabrikované díly nadstřešní části pláště komína se spodním i horním zámkem kvůli maximální odolnosti proti povětrnostním vlivům a krycí desku z lehkého a odolného vibrolisovaného sklovláknobetonu.

Systém je určen především pro komíny suché, s přirozeným tahem a samostatné. Spotřebiče mohou být na plynná, kapalná i tuhá paliva s možností jejich záměny. Světlost průduchu dosahuje 140 až 300 mm.

Dodatečná stavba komína

Spojení designu a techniky v jeden funkční a architektonicky výrazný stavební díl představuje dvouplášťový komínový systém Schiedel TechnoStar ICS, který je vhodný zvláště pro dodatečnou stavbu. Tvoří jej jednotlivé komponenty z nerezové oceli s  průběžnou tepelnou izolací. Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva, pro poslední dva uvedené typy se používá pro podtlakový provoz a s  těsněním i pro přetlak. Pro tuhá paliva je použitelný pro podtlakový provoz, při způsobu provozu s otevřenou spalovací komorou.

 

Přetlakový provoz je možný do přetlaku 200 Pa a s maximální teplotou odváděných spalin 200° C. Pro průměry 80 až 350 mm se používají těsnění v případě plynových spotřebičů ze silikonu, u olejových spotřebičů z vitonu. Vnitřní vložka z nerezové oceli třídy 1.4404 s plazmovým svarem po celé délce zabezpečuje ochranu před korozí a vyhořením sazí.

 

Tepelná izolace poskytuje požadovanou ochranu, přičemž je vyrobena z biovláken a odolává vysokým teplotám. Tloušťka izolace dosahuje 25 mm, vnější plášť komínového systému TechnoStar ICS je z estetické „vysoceleštěné“ nerezové oceli třídy 1.4301 a slouží zároveň jako nosná statická část systému. Metoda spoje pomocí hrdla a spon s dvojitou drážkou zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž, konstrukce spoje vnitřních složek zase zabezpečuje jejich vzájemnou dilataci.

 

Komín a ventilace v jednom

Komín však lze i kombinovat s větracím systémem a dosáhnout tak snížení nákladů na energie. Systém DUO od Schiedela spojuje komínový systém Absolut vhodný pro topení olejem, plynem, dřevem, peletami i jinými obnovitelnými palivy, přičemž druhý průduch slouží pro krb nebo krbová kamna. Další součástí je systém Aera s  nepřetržitým větráním, díky němuž odchází spotřebovaný a vlhkostí zatížený vzduch, aniž by bylo v zimě nutné plýtvat energií v podobě otevírání oken a naopak v létě zamezuje přístupu hluku, pylů a hmyzu.

Výstavbou komína však starosti nekončí. Alfou a omegou je jeho pravidelná údržba. Nejvhodnější dobou k těmto úkonům je po ukončení topné sezóny. Kontrola by se neměla odkládat zejména v případě, jde-li o starší jednovrstvý cihlový komín, který v zimě nejvíce trpí. Podle předpisů platných od roku 2011 je nutné nechat provést kontrolu všech používaných komínů minimálně jednou ročně. Spolu s tím by se měl komín aspoň třikrát ročně nechat vyčistit.

Při kontrole komínu je nutné prověřit jeho nadstřešní i půdní část. „Komín je namáhán nejen spalinami, ale musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům,“ vysvětluje Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. „Právě jednovrstvé komíny tak musejí snášet obrovskou zátěž. Ta se časem může projevit takzvanou degradací spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel,“ upozorňuje. Po zimě je proto nutné tyto komíny prohlédnout velmi důkladně a všechny závady na komínovém zdivu okamžitě opravit. Jestliže se závada na komíně opakuje, mělo by se přistoupit k celkové a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty. „Ta může spočívat například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramického nebo kovového materiálu,“ dodává Vrba.

Údržba zlepšuje výkon i bezpečí

Pravidelná kontrola a údržba komína i kouřovodů se odrazí i na výkonu připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín totiž nejen špatně táhne, ale k vyhřátí prostor je potřeba mnohem více paliva. Neudržované spalinové cesty přitom znamenají riziko požáru a také otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se nemůže prokázat zprávou o kontrole a údržbě, hrozí pokuta až 25 000 Kč. Navíc zanedbání údržby znamená i velkou komplikaci při jednání s pojišťovnou o výši pojistného plnění.

Výsledkem každoroční prohlídky, při níž technik musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po ústí komína a také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek, je zpráva o kontrole. V ní se uvádí podrobné informace o komínu, spalinových cestách, konstrukci domu, provedených či odložených opravách.

Petr Bayer

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« říjen 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce